Ийримдер жана секциялар

Ийримдер:

(2552 окуучу)

спорттук 2
көркөм 10
предметтик 38

 

Ийримдер боюнча маалымат

2018-2019 – окуу жылында мектепте тѳмѳндѳгү ийримдер иштейт: шахмат, хор, «Шуру жомогу» – шуру менен токуу, «Күн желеси» – сүрѳт тартуу, «Сыйкырдуу колдор» – кийиз, тигүү, 3 бий ийрими, комуз.

 

 

Мектептин Чыгармачылык Борборунун ийримдеринин жана секцияларынын  2018-2019-окуу жылына жүгүртмѳсү

 

Ийримдин аталышы Иш күнү Иш убактысы Жетекчинин аты-жѳнү Кабинет
1. Бий ийрими «Ритм» ШейшембиШаршемби*

Бейшемби

10:00-14:00

10:00-14:00

Элина Абай кызы 0 555 123456789 Чыгармачылык Борбору
2. Бий ийрими «Темп» Шаршемби Бейшемби*Жума 9:00-13:30

9:00-13:30

Элина Абай кызы 0 555 123456789 Чыгармачылык Борбору
3. Бий ийрими «Элдик» Шаршемби Бейшемби*Ишемби 10:00-12:00

11:30-14:00

Элина Абай кызы 0 555 123456789 Актовый ЗалРитмика
4. Вокалдык тайпа Дүйшѳмбү Бейшемби*Ишемби 10:25-13:15

11:25-13:15

 Элина Абай кызы 0 555 123456789 Кабинет 203
5. Хор «Ырдаган жүрѳктѳр» Дүйшѳмбү*Шейшемби

Бейшемби

12:00-12:40

12:00-12:40

Балтабаев Сагындык 0555 123456789 Актовый залКабинет 203
6. «Шуру жомогу» ийрими«Алтын гγл» ийрими Шаршемби Бейшемби*Жума

Ишемби

11:00-13:00

11:00-13:00

10:00-13:00

 Элина Абай кызы 0 555 123456789 Чыгармачылык Борбору
7. «Сыйкырдуу колдор» ийрими Шаршемби *Шейшемби

Бейшемби

10:00-14:00

10:00-14:00

Элина Абай кызы 0 555 123456789 Чыгармачылык Борбору
8. Сүрѳт тартуу ийрими  «Күн желеси» Шаршемби Бейшемби*Жума 10:00-14:00

10:00-14:00

 Элина Абай кызы 0 555 123456789 Чыгармачылык Борбору
9. Манасчы ШейшембиШаршемби *

Бейшемби

8:25-16:30

8:25-16:30

Балтабаев Сагындык 0555 123456789 Кабинет 213
10. Шахматар ДүйшѳмбүШейшемби

Шаршемби *

Бейшемби

10:00-14:00

10:00-14:00

10:00-14:00

 Элина Абай кызы 0 555 123456789 Чыгармачылык Борбору
11. Комуз ДүйшѳмбүБейшемби*

Ишемби

10:00-14:00

12:00-14:00

 Элина Абай кызы 0 555 123456789 Чыгармачылык Борбору
12. Лидерликтин мектеби ДүйшѳмбүБейшемби*

Жума

Ишемби

8:25-15:00

9:35-15:00

11:00-14:00

Балтабаев Сагындык 0555 123456789 Чыгармачылык Борбору
13. Мультимедиялык технологиялар ДүйшѳмбүШейшемби

Шаршемби Бейшемби

Жума

Ишемби*

8:45-15:00

10:25-16:30

8:45-15:00

8:45-15:00

 

Балтабаев Сагындык 0555 123456789 Чыгармачылык Борбору